Sesiunea de comunicări științifice

Ecologia și Protecția Ecosistemelor

Ediția a XIII-a, 4-5 noiembrie 2021

Bacău, România

Eveniment on-line găzduit de Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe, Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului

Arii tematice

...

Biodiversitatea organismelor acvatice

...

Biodiversitatea organismelor terestre

...

Ecologie și dezvoltare durabilă

...

Biotehnologii de protecție și valorificare a resurselor mediului

Comitetul științific

 • Prof. univ. dr. Klaus Werner BATTES, Facultatea de Științe, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău
 • Prof. univ. dr. Nicolae BARABAȘ, Facultatea de Științe, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău
 • Conf. univ. dr. Angela Maria BĂNĂDUC, Facultatea de Științe, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
 • CS I dr. Marian Petre BREZEANU, Manager Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură, Bacău
 • Prof. univ. dr. Dan COGĂLNICEANU, Membru corespondent al Academiei Române, Universitatea ”Ovidius”, Constanța
 • Prof. univ. dr. Mihai COMAN, Manager Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură, Pitești-Mărăcineni
 • Prof. univ. dr. Marieta COSTACHE, Facultatea de Biologie, Universitatea din București
 • Prof. univ. dr. Gogu GHIORGHIȚĂ, Academia Oamenilor de Știință, director filiala Piatra Neamț
 • Prof. univ. dr. Gheorghe GLĂMAN, membru al Academiei de Științe Agricole și Silvice, președintele Asociației Române de Horticultură
 • Conf. univ. dr. habil. Lucian GORGAN, Facultatea de Biologie, Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iași
 • Dr. Gabriela GURĂU, Manager Complexul Muzeal de Științele Naturii ”Ion Borcea”, Bacău
 • Prof. univ. dr. habil. Lucian HRIŢCU, Facultatea de Biologie, Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iași
 • Conf. univ. dr. Mihai LEŞANU, Decan Facultatea de Biologie și Pedologie, Universitatea de Stat a Republicii Moldova, Chișinău
 • Dr. Dumitru MURARIU, Membru corespondent al Academiei Române, Institutul de Biologie, București
 • Prof. univ. dr. ing. Valentin NEDEFF, DHC, Președintele Senatului Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău
 • Dr. Luis Ovidiu POPA, Manager Muzeul Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, București
 • Conf. univ. dr. Ferdinant PRICOPE, Facultatea de Științe, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău
 • Conf. univ. dr. Maria PRISECARU, Facultatea de Științe, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău
 • Prof. univ. dr. Laszlo RAKOSY, Director Departament, Facultatea de Biologie și Geologie, Universitatea ”Babeș Bolyai”, Cluj-Napoca
 • Prof. univ. dr. Ioan Viorel RAȚI, Facultatea de Științe, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău
 • Prof. univ. dr. Geta RÂȘNOVEANU, Facultatea de Biologie, Universitatea București
 • Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY, Facultatea de Științe, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău
 • Conf. univ. dr. Anda SIMON GRUIȚA, Facultatea de Biologie, Universitatea din București
 • Conf. univ. dr. Marius SKOLKA, Decan, facultatea de Științe Naturale și Agricole, Universitatea ”Ovidius”, Constanta
 • Prof. univ. dr. Florin STĂNICĂ, prorector Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, București
 • CS I dr. Marian TUDOR, Manager, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare ”Delta Dunării”, Tulcea
 • Dr. Laurenția UNGUREANU, Director al Institutului de Zoologie, Academia de Științe a Moldovei, Chișinău
 • Conf. univ. dr. Camelia URECHE, Facultatea de Științe, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău
 • Conf. univ. dr. Dorel URECHE, vicepreședinte al Institutului de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanță și Transfer Tehnologic, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău
 • Prof. univ. dr. Dan-Ioan VÂRBAN, prodecan Facultatea de Agricultură, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca

Comitetul de organizare

 • Prof. univ. dr. IOAN VIOREL RAȚI
 • Conf. univ. dr. CAMELIA URECHE
 • Lector univ. dr. MILIAN GURĂU
 • Lector univ. dr. DUMITRA RĂDUCANU
 • Lector univ. dr. DANIELA NICUȚĂ
 • Lector univ. dr. ROXANA ELENA VOICU
 • Lector univ. dr. IONUȚ VIOREL STOICA
 • Lector univ. dr. DIANA ELENA MAFTEI

Secretariat

 • Lector univ. dr. IONUȚ VIOREL STOICA

Program

November 4th, 2021

 • 09:00 – 09:15 - The official opening of the Symposium ”Ecology and protection of ecosystems 2021”
 • 09:15 – 10:15 - Plenary oral presentations
 • 10:15 – 11:00 - Biodiversity of aquatic organisms - Oral presentations
 • 11:00 – 11:15 - Coffee break
 • 11:15 – 13:00 - Biodiversity of terrestrial organisms - Oral presentations
 • 13:00 – 14:00 - Lunch break
 • 14:00 – 15:45 - Biotehnologies for enviromental protection and resources' valorization - Oral presentations
 • 15:45 – 16:00 - Coffee break
 • 16:00 – 18:00 - Ecology and sustainable development - Oral presentations
 • 18:00 – 18:30 - Closing ceremony
Detailed programme Book of Abstracts

Participare

Trimitere rezumate

31 octombrie 2021

Costuri participare

gratuit

Susținere

online

Istoric

Aflată la a XIII-a ediție, sesiunea de comunicări ştiinţifice „Ecologia şi Protecţia Ecosistemelor” a fost iniţiată în 1995 de cel care a fost Prof. univ. dr. CONSTANTIN MĂZĂREANU (1941-2005), şeful catedrei de Biologie a Universităţii din Bacău, care – cu pricepere şi dăruire – a reuşit să aducă la masa dezbaterilor ştiinţifice specialişti români din prestigioase instituţii de învăţământ superior şi de cercetare ştiinţifică.

Șapte dintre edițiile sesiunii de comunicări ştiinţifice „Ecologia şi Protecţia Ecosistemelor” au fost organizate în parteneriat cu Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău, instituție reprezentativă pentru mediul cultural băcăuan.

Pentru cercetători, aceste întâlniri au constituit tot atâtea prilejuri de a-şi face cunoscute realizările profesionale şi de a împărtăşi din experienţa lor.

Rod al acestor fructuoase întâlniri între specialişti, în anul 2003 a luat fiinţă la Bacău Societatea de Limnologie. Aceasta este şi raţiunea pentru care, cu aceste ocazii sunt organizate mese rotunde şi întâlniri ale membrilor Societăţii de Limnologie.

De-a lungul primelor nouă ediţii, „Ecologia şi Protecţia Ecosistemelor” a câştigat popularitate în lumea ştiinţifică românească, iar începând cu ediţia a X-a îşi propune să reunească atât specialişti români cât şi străini, într-o atmosferă colegială de dezbateri pe teme biologice de actualitate.

Contact

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Științe

Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului
 • Calea Marașești, nr. 157, cod 600115, Bacău
 • E-mail: simpozionepe@ub.ro
 • Coordonate GPS :N: 46.331726, E: 26.544994

EPE

Simpozion organizat de

UVA
STI

Copyright ©2021 - Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau